CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(30/07/2016)

Giá vàng hôm qua


(29/07/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.872 15.272 13.814 15.214
14K 19.892 21.292 19.810 21.210
18K 25.948 27.348 25.843 27.243
24K 35.001 35.901 34.862 35.762
SJC10c 36.480 36.760 36.460 36.710
SJC1c 36.480 36.790 36.460 36.740
SJC99.99 35.360 36.260 35.220 36.120
SJC99.99N 35.860 36.260 35.720 36.120
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.480 36.780 36.460 36.730
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.470 36.780 36.460 36.730
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
0
// //