Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(23/01/2017)

Giá vàng hôm qua


(22/01/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.109 14.509 Không có Không có
14K 18.825 20.225 Không có Không có
18K 24.575 25.975 Không có Không có
24K 33.189 34.089 Không có Không có
SJC10c 36.420 36.790 Không có Không có
SJC1c 36.420 36.820 Không có Không có
SJC99.99 33.530 34.430 Không có Không có
SJC99.99N 34.080 34.430 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.420 36.810 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.410 36.810 Không có Không có
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)