CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(30/08/2016)

Giá vàng hôm qua


(29/08/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.814 15.214 13.784 15.184
14K 19.810 21.210 19.769 21.169
18K 25.843 27.243 25.790 27.190
24K 34.962 35.762 34.893 35.693
SJC10c 36.270 36.540 36.230 36.490
SJC1c 36.270 36.570 36.230 36.520
SJC99.99 35.320 36.120 35.250 36.050
SJC99.99N 35.720 36.120 35.650 36.050
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.270 36.560 36.230 36.510
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.260 36.560 36.230 36.510
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
// //