Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang | Trang sức | Nhẫn đá quý | Nữ trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(28/06/2016)

Giá vàng hôm qua


(27/06/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.630 14.830 13.692 14.892
14K 19.474 20.674 19.561 20.761
18K 25.353 26.553 25.465 26.665
24K 34.051 34.851 34.200 35.000
SJC10c 34.800 35.200 34.850 35.350
SJC1c 34.800 35.230 34.850 35.380
SJC99.99 34.400 35.200 34.550 35.350
SJC99.99N 34.800 35.200 34.850 35.350
Giá vàng Hà Nội
SJC 34.800 35.220 34.850 35.370
Giá vàng Nha Trang
SJC 34.790 35.220 34.850 35.370
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
0