CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(25/10/2016)

Giá vàng hôm qua


(24/10/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.263 14.663
14K Không có Không có 19.040 20.440
18K Không có Không có 24.853 26.253
24K Không có Không có 33.755 34.455
SJC10c Không có Không có 35.460 35.690
SJC1c Không có Không có 35.460 35.720
SJC99.99 Không có Không có 34.100 34.800
SJC99.99N Không có Không có 34.450 34.800
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 35.460 35.710
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 35.450 35.710
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
// //