Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THẾ GIỚI NŨ TRANG

Giá vàng hôm nay


(25/02/2017)

Giá vàng hôm qua


(24/02/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.271 14.671
14K Không có Không có 19.110 20.510
18K Không có Không có 24.943 26.343
24K Không có Không có 33.575 34.475
SJC10c Không có Không có 36.720 37.000
SJC1c Không có Không có 36.720 37.030
SJC99.99 Không có Không có 34.020 34.820
SJC99.99N Không có Không có 34.520 34.920
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.720 37.020
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.710 37.020
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)