NHẪN TUỔI THÌN

NHẪN TUỔI THÌN

nhan tuoi rong

Giá vàng hôm nay


(16/10/2018)

Giá vàng hôm qua


(15/10/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 13.351 14.751
10K Không có Không có 19.163 20.563
14K Không có Không có 25.010 26.410
18K Không có Không có 33.863 34.663
24K Không có Không có 34.210 35.010
SJC10c Không có Không có 36.500 36.640
SJC1c Không có Không có 36.500 36.670
SJC99.99 Không có Không có 34.660 35.160
SJC99.99N Không có Không có 34.660 35.060
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.500 36.660
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.490 36.660

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)