nhẫn tuổi thân

nhẫn tuổi thân

nhan tuoi than

Giá vàng hôm nay


(19/03/2018)

Giá vàng hôm qua


(18/03/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 14.055 15.455 Không có Không có
14K 20.195 21.595 Không có Không có
18K 26.338 27.738 Không có Không có
24K 35.637 36.337 Không có Không có
SJC10c 36.520 36.700 Không có Không có
SJC1c 36.520 36.730 Không có Không có
SJC99.99 36.100 36.700 Không có Không có
SJC99.99N 36.380 36.780 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.520 36.720 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.510 36.720 Không có Không có

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)