nhẫn tuổi ngọ

nhẫn tuổi ngọ

nhẫn tuổi ngựa

Giá vàng hôm nay


(23/01/2019)

Giá vàng hôm qua


(22/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 13.976 15.376
10K Không có Không có 20.037 21.437
14K Không có Không có 26.135 27.535
18K Không có Không có 35.449 36.149
24K Không có Không có 35.810 36.510
SJC10c Không có Không có 36.380 36.560
SJC1c Không có Không có 36.380 36.590
SJC99.99 Không có Không có 36.160 36.660
SJC99.99N Không có Không có 36.160 36.560
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.380 36.580
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.370 36.580

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)