nhẫn tuổi ngọ

nhẫn tuổi ngọ

nhẫn tuổi ngựa


(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)