NHẪN TUỔI DẦN

NHẪN TUỔI DẦN

nhan tuoi cop

Giá vàng hôm nay


(21/04/2018)

Giá vàng hôm qua


(20/04/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
14.168 15.568 14.206 15.606
10K 20.306 21.706 20.358 21.758
14K 26.480 27.880 26.548 27.948
18K 35.804 36.604 35.893 36.693
24K 36.370 36.970 36.460 37.060
SJC10c 36.720 36.920 36.830 37.010
SJC1c 36.720 36.950 36.830 37.040
SJC99.99 36.750 37.250 36.880 37.380
SJC99.99N 36.750 37.150 36.880 37.280
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.720 36.940 36.830 37.030
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.710 36.940 36.820 37.030

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)