NHẪN NỮ

NHẪN NỮ

NHẪN NỮ

Giá vàng hôm nay


(25/05/2018)

Giá vàng hôm qua


(24/05/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 13.889 15.289
10K Không có Không có 19.915 21.315
14K Không có Không có 25.978 27.378
18K Không có Không có 35.141 35.941
24K Không có Không có 35.600 36.300
SJC10c Không có Không có 36.500 36.700
SJC1c Không có Không có 36.500 36.730
SJC99.99 Không có Không có 35.950 36.450
SJC99.99N Không có Không có 35.950 36.350
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.500 36.720
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.490 36.720

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)