NHẪN NỮ

NHẪN NỮ

NHẪN NỮ

Giá vàng hôm nay


(22/07/2018)

Giá vàng hôm qua


(21/07/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 13.492 14.892
10K Không có Không có 19.361 20.761
14K Không có Không có 25.265 26.665
18K Không có Không có 34.200 35.000
24K Không có Không có 34.650 35.350
SJC10c Không có Không có 36.720 36.900
SJC1c Không có Không có 36.720 36.930
SJC99.99 Không có Không có 35.000 35.500
SJC99.99N Không có Không có 35.000 35.400
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.720 36.920
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.710 36.920

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)