NHẪN TUỔI TỴ

NHẪN TUỔI TỴ

nhan tuoi ty

Giá vàng hôm nay


(21/02/2018)

Giá vàng hôm qua


(20/02/2018)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 14.260 15.660 Không có Không có
14K 20.434 21.834 Không có Không có
18K 26.645 28.045 Không có Không có
24K 36.122 36.822 Không có Không có
SJC10c 36.900 37.200 Không có Không có
SJC1c 36.900 37.230 Không có Không có
SJC99.99 36.490 37.190 Không có Không có
SJC99.99N 36.790 37.190 Không có Không có
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.900 37.220 Không có Không có
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.890 37.220 Không có Không có

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)