Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

Giá vàng hôm nay


(28/04/2017)

Giá vàng hôm qua


(27/04/2017)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.497 14.897
14K Không có Không có 19.367 20.767
18K Không có Không có 25.273 26.673
24K Không có Không có 34.310 35.010
SJC10c Không có Không có 36.550 36.750
SJC1c Không có Không có 36.550 36.780
SJC99.99 Không có Không có 34.660 35.360
SJC99.99N Không có Không có 34.960 35.360
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.550 36.770
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.540 36.770

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)