NHẪN LINH VẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

Giá vàng hôm nay


(16/01/2019)

Giá vàng hôm qua


(15/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 14.030 15.430
10K Không có Không có 20.113 21.513
14K Không có Không có 26.233 27.633
18K Không có Không có 35.577 36.277
24K Không có Không có 35.940 36.640
SJC10c Không có Không có 36.510 36.690
SJC1c Không có Không có 36.510 36.720
SJC99.99 Không có Không có 36.290 36.790
SJC99.99N Không có Không có 36.290 36.690
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.510 36.710
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.500 36.710

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)