NHẪN CƯỚI - NHẪN CẶP XOÀN

NHẪN CƯỚI - NHẪN CẶP XOÀN

NHẪN CƯỚI - NHẪN CẶP XOÀN


(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)