Công ty cổ phần Thế Giới Nữ Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

QUY ĐỊNH THU, ĐỔI HÀNG HÓA

 1. Vàng : 

+ Vàng 18k thu lại theo giá mua vào - đổi lỗ 0%

+ Vàng 14k thu lại 80% giá trị vàng - đổi lỗ 10%

+ Vàng 10k thu lại 70% giá trị vàng - đổi lỗ 20%

2. Đá thiên nhiên: 

- Thu lại 60% giá trị viên đá (đối với viên đá trị giá trên 100 USD).

- Đổi lỗ 30% giá trị viên đá (đối với viên đá trị giá trên 100 USD).
 
- Kim cương thiên nhiên thâu lại 80% ( đối với size 3 ly trở lên ).
 
- Những sản phẩm đá thiên nhiên dưới 100 USD không thu đổi.
 
LƯU Ý: Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, đá thiên nhiên bị vỡ, mẻ, biến dạng không có chế độ thu - đổi. 

3. Kim cương nhân tạo KHÔNG thu lại .
4. Sản phẩm được bảo hành vĩnh viễn :
đánh bóng, gắn đá tấm lại nếu bị rơi mất, vệ sinh & làm mới sản phẩm ( không tính phí) .