QUY ĐỊNH THU, ĐỔI HÀNG HÓA

QUY ĐỊNH THU, ĐỔI HÀNG HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỮ TRANG

QUY ĐỊNH THU, ĐỔI HÀNG HÓA

 1. Vàng : 

+ Vàng 18k thu lại theo giá mua vào - đổi lỗ 0%

+ Vàng 14k thu lại 80% giá trị vàng - đổi lỗ 10%

+ Vàng 10k thu lại 70% giá trị vàng - đổi lỗ 20%

2. Đá thiên nhiên: 

- Thu lại 60% giá trị viên đá (đối với viên đá trị giá trên 100 USD).

- Đổi lỗ 30% giá trị viên đá (đối với viên đá trị giá trên 100 USD).
 
- Kim cương thiên nhiên thâu lại 80% ( đối với size 3 ly trở lên ).
 
- Những sản phẩm đá thiên nhiên dưới 100 USD không thu đổi.
 
LƯU Ý: Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, đá thiên nhiên bị vỡ, mẻ, biến dạng không có chế độ thu - đổi. 

3. Kim cương nhân tạo KHÔNG thu lại .
4. Sản phẩm được bảo hành vĩnh viễn :
đánh bóng, gắn đá tấm lại nếu bị rơi mất, vệ sinh & làm mới sản phẩm ( không tính phí) . 

Các bài đăng khác